pSYCHOLEX

      Gezondheidsrechtelijk onderzoek, advisering en nascholing

     

     

  

       

 

PSYCHOLEX

PSYCHOLEX voorziet in onderzoek, advisering en kennisoverdracht op het grensvlak tussen (geestelijke) gezondheidszorg en recht.

Wetenschappelijk onderzoek

PSYCHOLEX participeert in gezondheidsrechtelijke onderzoeksprojecten.

Gezondheidsrechtelijk advies

PSYCHOLEX is gespecialiseerd in juridische advisering aan GGZ-aanbieders (GGZ-instellingen, psychiatrische afdelingen van ziekenhuizen, groepspraktijken en individuele beroepsbeoefenaren).

Cursussen en lezingen

PSYCHOLEX verzorgt cursussen en lezingen op het gebied van het gezondheidsrecht (in brede zin) en over onderwerpen op het grensvlak tussen psychiatrie en recht.

Verdiepingsonderzoek Uitvoering Wvggz

Het eindrapport van het Verdiepingsonderzoek Uitvoering Wvggz: goede voorbeelden uit de praktijk (ZonMw, maart 2024) is beschikbaar! Zie https://www.zonmw.nl/nl/artikel/verdiepingsonderzoek-uitvoering-wvggz-goede-voorbeelden-uit-de-praktijk. Dit onderzoek is een vervolg op de Eerste evaluatie Wvggz-Wzd en beantwoordt de vraag wat GGZ-professionals en GGZ-instellingen zélf kunnen doen om de belangrijkste doelstellingen van de Wvggz - voorkomen en beperken van verplichte zorg, versterken van de rechtspositie van cliënten en verhogen van de kwaliteit van verplichte zorg - zo goed mogelijk te realiseren. In een enquête onder 225 cliënten en naasten, ruim 100 interviews en 6 focusgroepen zijn veel goede voorbeelden en goede ideeën uit de praktijk verzameld en in kaart gebracht.

Zie over het onderzoek ook het interview op de website van ZonMw: https://www.zonmw.nl/nl/artikel/praat-met-elkaar-als-het-goed-gaat

Van het rapport is ook een selectie-versie beschikbaar, waarin de onderdelen zijn opgenomen die met name relevant zijn voor GGZ-professionals en GGZ-bestuurders die snel aan de slag willen met de implementatie van de best practices en aanbevelingen. Deze selectie-versie is te downloaden via https://www.researchgate.net/publication/379909036_Verdiepingsonderzoek_Uitvoering_Wvggz_goede_voorbeelden_uit_de_praktijk

In de loop van 2024 zal Emke Plomp diverse nascholingen verzorgen om de opgedane kennis uit dit onderzoek te delen en verder te verspreiden. Houd hiervoor de nascholingsagenda in de gaten. Indien u belangstelling hebt voor een in-house nascholing over één of meerdere thema's uit het onderzoek, kunt u contact opnemen via info@psycholex.nl.

Ter gelegenheid van de verschijning van het eindrapport vond op 25 april 2024 een door PSYCHOLEX in samenwerking met Khonraad georganiseerd symposium 'Niet morgen, maar nu!',  plaats. Het was een bijzonder geslaagde dag! Zie hierover https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7189326784784478209/

In Medisch Contact verscheen op 23 mei 2024 over het Verdiepingsonderzoek en het symposium een mooi artikel: https://www.medischcontact.nl/actueel/laatste-nieuws/artikel/de-wetsherziening-wvggz-laat-nog-op-zich-wachten-wat-kan-er-al-wel

 

Nascholingsagenda

Op donderdag 20 juni 2024 verzorgt PSYCHOLEX voor SCEM een masterclass Somatische zorg onder dwang. Zie voor meer informatie en inschrijven: https://www.scem.nl/evenement/2965-somatische-zorg-onder-dwang.html

Op donderdag 19 september 2024 verzorgt PSYCHOLEX een voordracht over Lessen uit de tuchtrechtspraak voor kinderartsen tijdens het Jubileum-symposium van de Sectie Sociale en Psychosociale kindergeneeskunde 'Veerkracht in verbinding'. Zie voor meer informatie en inschrijven: https://www.scem.nl/evenement/2979-veerkracht-in-verbinding-jubileumcongres-sspk.html

Op donderdag 26 september 2024 verzorgt PSYCHOLEX voor SCEM een masterclass Ambulante toepassing Wvggz. Zie voor meer informatie en inschrijven: https://www.scem.nl/evenement/fields-6/2997-ambulante-toepassing-wvggz.html

Op donderdag 10 oktober 2024 verzorgt PSYCHOLEX voor SCEM een masterclass Eigen regie in de Wet verplichte ggz. Zie voor meer informatie en inschrijven: https://www.scem.nl/evenement/fields-6/3001-eigen-regie-in-de-wet-verplichte-ggz.html

Op maandag 14 oktober 2024 verzorgt Emke Plomp voor OSR een onderdeel van de Piketcurus Psychiatrisch patiëntenrecht voor advocaten. Zie voor meer informatie en inschrijven: https://www.osr.nl/cursusaanbod/piketcursus-psychiatrisch-patientenrecht/7-oktober-2024/

In-house nascholingen

PSYCHOLEX verzorgt voor GGZ-aanbieders regelmatig in-house nascholingen op maat over gezondheidsrechtelijke onderwerpen. Neem vrijblijvend contact op via info@psycholex.nl.