Publicaties en voordrachten

Open access publicaties zijn te downloaden via: www.researchgate.net/profile/Emke-Plomp/research

 

2024:

E. Plomp, 'Proactieve zorgplanning in de Wet verplichte ggz', in: W. Kastelein, C. Ploem & J. Sijmons (red.), Goed gezondheidsrecht. Liber amicorum voor Johan Legemaate, Den Haag: Boom 2024, p. 187-198.

E. Plomp & J. Legemaate, Verdiepingsonderzoek Uitvoering Wvggz: goede voorbeelden uit de praktijk, Den Haag: ZonMw, maart 2024

S. Musterd & M. Twillert, 'De wetsherziening Wvggz laat nog op zich wachten - wat kan er al wél. Rapport van psychiater Emke Plomp biedt praktische handvatten' (interview over Verdiepingsonderzoek Uitvoering Wvggz), Medisch Contact 2024/21, p. 14-17.

G. ten Haaft, 'Praat met elkaar als het goed gaat' (interview over Verdiepingsonderzoek Uitvoering Wvggz), zonmw.nl

E. Plomp, 'De marktordening', in: H.J.J. Leenen e.a., Handboek gezondheidsrecht, 9e druk (wordt binnenkort gepubliceerd)

E. Plomp, 'Kroniek rechtspraak Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang', Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2024 (48) 3, p. 235-270

E. Plomp & M. de Vries, 'Masterclass Wils(on)bekwaamheid', SCEM, Driebergen, 6 juni 2024

E. Plomp & M. van Grevenstein, 'Masterclass Toepassing verplichte zorg bij kinderen en jongeren', SCEM, Driebergen, 30 mei 2024

E. Plomp, 'Masterclass Samenloop Wvggz en Wzd', SCEM, Zeist, 16 mei 2024

E. Plomp, organisatie en 3 voordrachten, Landelijk symposium Verdiepingsonderzoek Uitvoering Wvggz: 'Niet morgen, maar nu!', PSYCHOLEX, Bunnik, 25 april 2024

E. Plomp, 'Masterclass Somatische zorg onder dwang', SCEM, Zeist, 22 maart 2024 en 20 juni 2024

E. Plomp, 'Verdieping Wvggz - uitvoering in de praktijk', onderdeel Piketcursus Psychiatrisch patiëntenrecht voor advocaten, OSR, Utrecht, 11 maart 2024

E. Plomp, 'Masterclass Beter aansluiten bij de wensen van de patiënt in de Wvggz', SCEM, Driebergen, 1 februari 2024

E. Plomp, 'Masterclass Ambulante toepassing Wvggz', SCEM, Zeist, 18 januari 2024

 

2023:

E. Plomp, Commentaar bij de wettekst van de hoofdstukken 1, 2 en 4 Wet verplichte GGZ, Sdu commentaar Gedwongen zorg, Den Haag: 2023

E. Plomp, 'Toepassing van de Wvggz en Wzd bij ouderen in de eerste lijn', workshop Congres Ouderengeneeskunde in de 1e lijn, Bohn Stafleu van Loghum, Utrecht, 8 december 2023

E. Plomp, 'Van eigen regie naar proactieve zorgplanning in de Wvggz', workshop Professionele Ontmoeting verplichte zorg, rechtbank Rotterdam, 16 november 2023

E. Plomp, 'Masterclass Samenloop Wvggz-Wzd', SCEM, Soesterberg, 5 oktober 2023; Driebergen, 14 december 2023

E. Plomp, 'Masterclass Ambulante toepassing Wvggz', SCEM, Driebergen, 14 september 2023

E. Plomp, 'Verdieping Wvggz - uitvoering in de praktijk', Piketcursus Psychiatrisch Patiëntenrecht, OSR, Utrecht, 11 september 2023

E. Plomp, 'Evaluatie van de Wvggz-Wzd: wat zijn de gevolgen voor de keten?', webinar Khonraad, 6 juli 2023

E. Plomp, 'Verdiepingsonderzoek evaluatie Wvggz', Landelijke geneesheer-directeurendag, NVvP/GGZ NHN, Heiloo, 8 juni 2023

E. Plomp & M. de Vries, 'Masterclass Wils(on)bekwaamheid', SCEM, Driebergen, 25 mei 2023

E. Plomp, 'Masterclass 3 jaar Wet verplichte ggz', SCEM, Zeist/Driebergen, 16 februari 2023 en 1 juni 2023

E. Plomp, 'Masterclass Wvggz & Wzd voor gemeenten en GGD', Leids Congres Bureau, Utrecht, 1 februari 2023

E. Plomp, 'Psychiatrie en dementie: Wvggz of Wzd?', voordracht Congres Psychiatrie en Dementie 2023, SCEM, Zeist, 26 januari 2023

 

2022:

J. Legemaate, J. Nuijen, Y. Voskes, M.C. Ploem, M. Kroezen, S. Gerritsen, G.A.M. Widdershoven, J.K.M. Gevers, C.G.R. Muusse, A. Overbeek, B.F.M. Wijnen, R. Pronk , M.A.S. de Wit, E. Plomp, B. Zwanenburg, J. Lokkerbol, H. van der Roest, H. Kroon, 'Eerste evaluatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang, deel 2 - Doeltreffendheid en (neven)effecten', Den Haag: ZonMw, oktober 2022

M. van Twillert, 'Invoering van de Wvggz en Wzd blijkt een ramp' (interview), Medisch Contact 2022, nr. 44, p. 10-11

E. Plomp & T.P. Widdershoven, 'Dwang, drang of vrijwillig: psychiatrische zorg in juridisch perspectief', Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2022, nr. 3, p. 205-223

E. Plomp, Annotatie bij uitspraken Rb. Den Haag 27 oktober 2021, Rb. Gelderland 7 oktober 2021, Rb. Limburg 3 januari 2022 (samenloop Wvggz-Wzd; 'verkeerde bed'-problematiek), JGz 2022/23, 27 en 28

E. Plomp, Annotatie bij uitspraak Rb. Gelderland 30 augustus 2021 (wanneer is medische verklaring Wvggz/Wzd nog actueel; actualiseren medische verklaring ter zitting), JGz 2022/25

E. Plomp & K. Goethals, 'Psychiatry and the Law', in: M.W. Hengeveld, A.J.L.M. van Balkom, C. van Heeringen & B.G.C. Sabbe (ed.), Textbook of Psychiatry. A Concise Guide to Psychiatry in The Netherlands, De Tijdstroom, 2022, p. 373-386

E. Plomp, 'Masterclass 3 jaar Wet verplichte GGZ', SCEM, Zeist, 15 december 2022

E. Plomp, 'Psychologie voor mediators' (2-daagse training), The Lime Tree, Bilthoven, 8 en 9 december 2022

E. Plomp, 'Toegang tot ggz voor patiënten met complexe psychiatrische problematiek', voordracht Najaarsvergadering Vereniging voor Gezondheidsrecht, Antropia, Driebergen, 4 november 2022

E. Plomp & M. de Vries, 'Masterclass Wils(on)bekwaamheid', SCEM, Driebergen, 6 oktober 2022

E. Plomp, 'Masterclass Medisch tuchtrecht voor verzekeringsartsen', SCEM, online, 1 september 2022

E. Plomp, 'Masterclass Medisch tuchtrecht', SCEM, Zeist, 30 juni 2022

E. Plomp, 'Medische kennis voor juristen: Psychiatrie en DSM-5', Kerckebosch, Amersfoort, 16 juni 2022

E. Plomp, 'Masterclass 2,5 jaar Samenloop Wvggz-Wzd', SCEM, Driebergen, 9 juni 2022

E. Plomp, 'Masterclass Medisch beroepsgeheim in de GGZ', SCEM, Zeist, 14 april 2022

E. Plomp, 'Verdieping Wvggz - uitvoering in de praktijk', Piketcursus Psychiatrisch Patiëntenrecht, OSR, 11 maart 2022 en 13 september 2022

E. Plomp, ‘Masterclass 2 jaar Wet zorg en dwang’, SCEM, Driebergen, 10 februari 2022; Soesterberg, 19 mei 2022

E. Plomp, '2 jaar Wet verplichte ggz: een korte impressie vanuit de praktijk', Afscheidssymposium M. van der Zanden (senior inspecteur), IGJ, Utrecht, 3 februari 2022

E. Plomp, 'Masterclass 2 jaar Wet verplichte ggz', SCEM, Zeist, 27 januari en 10 maart 2022; Soesterberg, 21 april 2022

 

2021:

E. Plomp, 'Kroniek rechtspraak Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang - deel 2', Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2021, nr. 6, p. 640-657

E. Plomp, 'Kroniek rechtspraak Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang - deel 1', Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2021, nr. 5, p. 492-519

E. Plomp, Commentaar bij de wettekst van de hoofdstukken 1, 2 en 4 Wet verplichte GGZ, Sdu commentaar Gedwongen zorg, Den Haag: 2021

E. Plomp & K. Goethals, 'Psychiatrie en recht' (Wet verplichte ggz), in: M.W. Hengeveld e.a. (red.), Leerboek psychiatrie, Utrecht: De Tijdstroom, 2021

E. Plomp, Annotatie bij uitspraak Klachtencommissie GGZ Amsterdam e.o. 26 juli 2021 (overplaatsing van Wvggz- naar Wzd-accommodatie), JGz 2021/88

E. Plomp, Annotatie bij uitspraken Rb Gelderland 12 oktober 2020 en Rb Den Haag 30 april 2021 (tekort Wzd-bedden), JGz 2021/66 en 68

E. Plomp, 'Beroepsnormen en tuchtrechtspraak met betrekking tot diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag', SSR, Utrecht, 11 oktober 2021

E. Plomp, 'Masterclass Wet forensische zorg', SCEM, Driebergen, 30 september 2021

E. Plomp, 'Masterclass Klachtrecht Wvggz', SCEM, Ede, 16 september 2021

J. Meerdinkveldboom & E. Plomp, 'Betrekken van naasten moet, maar wanneer mag het ook?', keynote Suïcidepreventiecongres, RINO, Amsterdam, 10 september 2021

E. Plomp, Annotatie bij uitspraak RTC Amsterdam 15 oktober 2020 (onterecht uitstel herbeoordeling door psychiater crisisdienst), TvGR 2021, nr. 5, p. 534-544

E. Plomp, Annotatie bij uitspraken Rb Rotterdam 11 juli 2020 en Rb Midden-Nederland 11 september 2020 (verzet tegen opname en verblijf in Wzd), JGz 2021/26 en 30

E. Plomp, ‘Training Psychologie voor mediators’, The Lime Tree, Den Dolder, 8 en 9 juli 2021

E. Plomp, ‘Masterclass Samenloop Wvggz-Wzd’, SCEM, Zeist, 1 juli 2021 en 11 november 2021

E. Plomp, ‘Masterclass Tuchtrecht voor professionals in de GGZ’, SCEM, Bunnik, 24 juni 2021; Zeist, 4 november 2021

E. Plomp, 'De psychiater en de Wvggz', voordracht Landelijke geneesheer-directeurendag, NVvP / GGZ Oost-Brabant, 18 juni 2021

E. Plomp, ‘Medische kennis voor juristen: psychiatrie en DSM-5’, Kerckebosch, 3 juni 2021

E. Plomp, 'Juridische aspecten van het voorschrijven van psychofarmaca aan kinderen en jeugdigen', voordracht Psyfar Masterclass Kind & Jeugd, 21 mei 2021

E. Plomp, 'Wet verplichte ggz & Wet zorg en dwang: implicaties voor de huisartspraktijk', voordracht PAO-H Medisch-ethisch en juridisch, UMC Utrecht, 30 april 2021

E. Plomp, 'Wzd versus Wvggz bij patiënten met laag IQ', voordracht Masterclass Psychiatrie & laag IQ, De Tijdstroom, 16 april 2021 en 15 oktober 2021

E. Plomp & M. de Vries, 'Masterclass Wils(on)bekwaamheid', SCEM, 18 maart, 27 mei en 16 december 2021

E. Plomp, 'Masterclass Wet forensische zorg', SCEM, 18 en 25 februari 2021

E. Plomp, 'Masterclass Samenloop Wvggz & Wzd', Leids Congres Bureau, 11 februari, 15 april, 10 juni en 8 december 2021

E. Plomp, 'Masterclass 1 jaar Wet verplichte ggz', SCEM, 4 februari en 8 april 2021

 

2020:

E. Plomp, Annotatie bij uitspraak Hoge Raad 10 juli 2020 (toepassing Wvggz of Wzd bij gecombineerde problematiek), Jurisprudentie Gedwongen zorg (JGz) 2020/62

E. Plomp, Commentaar bij de wettekst van de hoofdstukken 1, 2 en 4 Wet verplichte GGZ, Sdu commentaar Gedwongen zorg, Den Haag: 2020

E. Plomp & K. Goethals, 'Psychiatrie en recht' (Wet verplichte ggz), in: M.W. Hengeveld e.a. (red.), Leerboek psychiatrie, Utrecht: De Tijdstroom, 3e druk, 2020, p. 687-698

E. Plomp, 'Niet onbegrensd: lessen uit het tuchtrecht', voordracht Dag van de Psychotherapie, NVP, Amsterdam, 11 december 2020

E. Plomp, 'Eén jaar Wet verplichte ggz, bezien vanuit de psychiater', voordracht 6e Jaarcongres Gezondheidsrecht, Kerckebosch, 4 december 2020

E. Plomp, 'Masterclass 9 maanden Wet verplichte GGZ', SCEM, Driebergen, 24 september 2020 / Houten, 9 oktober 2020

E. Plomp, 'Wet verplichte GGZ en Wet zorg en dwang', voordracht Masterclass Psychiatrie en laag IQ, De Tijdstroom, Garderen, 18 september 2020

E. Plomp, 'Masterclass Wet zorg en dwang voor professionals in de GGZ', SCEM, Amsterdam, 16 september 2020

E. Plomp, 'Masterclass Wet verplichte GGZ', Leids Congres Bureau, Amsterdam, 10 september 2020

E. Plomp, 'Masterclass Onvrijwillige somatische zorg', SCEM, Zeist, 27 augustus 2020 / Houten, 3 september 2020

H.J.J. Leenen, J.K.M. Gevers, J. Legemaate, M.C. Ploem, M.F. van der Mersch, E. Plomp, V.E.T. Dörenberg & E.J.C. de Jong, 'Handboek gezondheidsrecht', Den Haag: Boom juridisch 2020

E. Plomp, 'De marktordening', in: H.J.J. Leenen e.a., Handboek gezondheidsrecht, Den Haag: Boom juridisch 2020, p. 781-908

E. Plomp, 'Medische kennis voor juristen: psychiatrie en DSM-5' (online cursus), Kerckebosch, Zeist, 18 mei 2020

E. Plomp, 'Masterclass Wet zorg en dwang voor professionals in de GGZ', SCEM, Driebergen, Driebergen, 25 juni 2020

E. Plomp & R. Keurentjes, 'Eerste ervaringen met de Wet verplichte GGZ', voordracht 18e jaarsymposium Spoedeisende GGZ, Lemion, De Rode Hoed, Amsterdam, 7 februari 2020

E. Plomp, 'Masterclass Wet verplichte GGZ', SCEM, Zeist, 21 januari 2020

 

2019:

E. Plomp, 'Off-label voorschrijven van psychofarmaca aan kinderen en adolescenten', voordracht Psyfar Themadag Kind & Jeugd, Zeist, 26 november 2019

E. Plomp, 'Masterclass Wet verplichte GGZ', SCEM, Baarn, 12 november 2019

E. Plomp, 'Juridische aspecten van het voorschrijven van psychofarmaca aan kinderen en adolescenten', voordracht Psyfar Masterclass Psychofarmaca bij kinderen en adolescenten, Garderen, 7 november 2019

E. Plomp, 'Wet verplichte GGZ: reflecties vanuit de praktijk', voordracht najaarsvergadering Vereniging voor Gezondheidsrecht, Driebergen, 1 november 2019

H. Maassen, 'Nieuwe wetten voor zorg onder dwang raken elke arts', interview Medisch Contact, MC 2019/44, 31 oktober 2019, p. 10-11

E. Plomp, 'Masterclass Wet verplichte ggz', Leids Congres Bureau, Utrecht, 25 september 2019

E. Plomp, 'Wet verplichte GGZ: inleiding voor professionals uit de praktijk', voordracht GGZ Westelijk Noord-Brabant, Halsteren, 11 juni 2019

E. Plomp, 'Wet verplichte GGZ: inleiding voor de ziekenhuispsychiatrie', voordracht afdelingspodium, Afdeling Psychiatrie, UMC Utrecht, Utrecht, 8 april 2019

E. Plomp, 'Winstuitkering door aanbieders van gehandicaptenzorg', voordracht Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Utrecht, 4 maart 2019

E. Plomp, 'Juridische aspecten van het voorschrijven van psychofarmaca aan kinderen en jeugdigen, met bijzondere aandacht voor off-label voorschrijven', voordracht Masterclass Psychofarmaca bij kinderen en adolescenten, Psyfar, Garderen, 8 februari 2019

E. Plomp, organisator, symposium Wet verplichte GGZ II - Op weg naar de implementatie, SCEM, Driebergen, 18 januari 2019

E. Plomp, 'Wet verplichte GGZ: algemene inleiding', voordracht symposium Wet verplichte GGZ II - Op weg naar de implementatie, SCEM, Driebergen, 18 januari 2019

E. Plomp, 'Meer rekening houden met de wensen van de patiënt en zijn familie onder de Wvggz', voordracht symposium Wet verplichte GGZ II - Op weg naar de implementatie, SCEM, Driebergen, 18 januari 2019

E. Plomp, 'Belang van de patiënt versus belang van de openbare orde: dilemma's tussen zorg en straf in de Wet verplichte ggz en de Wet forensische zorg', voordracht symposium Wet verplichte GGZ II - Op weg naar de implementatie', SCEM, Driebergen, 18 januari 2019

E. Plomp, 'Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen', in: D.Y.A. van Meersbergen & M.C.I.H. Biesaart (red.), Praktisch Gezondheidsrecht, Groningen/Utrecht: Noordhoff Uitgevers BV 2019, p. 187-225

 

2018:

E. Plomp, 'Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg', voordracht MoleMann Mental Health, Soesterberg, 23 november 2018

E. Plomp, 'Omgaan met incidenten en calamiteiten', voordracht MoleMann Mental Health, Soesterberg, 23 november 2018

E. Plomp, 'Wet verplichte GGZ: inleiding en achtergronden', voordracht Werkgroep Bopz-advocaten, Orde van Advocaten Gelderland, Arnhem, 19 november 2018

E. Plomp, 'Samenloop tussen de Wet verplichte GGZ en de Wet forensische zorg', voordracht werkgroep Bopz-advocaten, Orde van Advocaten Gelderland, Arnhem, 19 november 2018

E. Plomp & K. Goethals, Psychiatry and the Law, in: M.W. Hengeveld, A.J.L.M. van Balkom, C. van Heeringen & B.G.C. Sabbe (ed.), Textbook of Psychiatry. A Concise Guide to Psychiatry in The Netherlands, De Tijdstroom 2018, p. 373-383

E. Plomp, 'Wilsbekwaamheid en dwang in de verslavingszorg', workshop Brijder Regiebehandelarendag, Hoofddorp, 2 oktober 2018

E. Plomp, 'Wilsbekwaamheid en dwang in de medische praktijk', voordracht Brijder Regiebehandelarendag, Hoofddorp, 2 oktober 2018

M. Bakker & E. Plomp, 'Dwangisolatie en dwangbehandeling voor tbc. Binnen de grenzen van de wet?', Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 2018;162:D2898

E. Plomp, 'Tussen zorg en straf: samenloop tussen de Wet verplichte GGZ en de Wet forensische zorg', voordracht Landelijke dag voor geneesheer-directeuren, NVvP, Amsterdam, 7 juni 2018

E. Plomp, 'Dwangbehandeling van psychiatrisch patiënten met somatische aandoeningen' (onder de WGBO, de Wet Bopz en de Wet verplichte GGZ), voordracht Werkgroep Bopz-advocaten, Orde van Advocaten, Arnhem, 19 april 2018

E. Plomp, 'Wet Bopz: nu en in de toekomst' (Wet verplichte GGZ & Wet zorg en dwang & Wet forensische zorg), Cursus Gezondheidsrecht (capita selecta), Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg, Julius Academy, Utrecht, 3 april 2018

E. Plomp, 'Tuchtrecht voor psychologen', voordracht Studiemiddag Ethiek en tuchtrecht voor psychologen, Dimence, Almelo, 28 maart 2018

 

2017:

E. Plomp, organisator symposium 'Wet verplichte GGZ - wat verandert er voor u?', SCEM, Hilversum, 23 november 2017

E. Plomp, 'Wet verplichte GGZ: algemene inleiding', voordracht symposium 'Wet verplichte GGZ - wat verandert er voor u?', SCEM, Hilversum, 23 november 2017

E. Plomp, 'Beter aansluiten bij de wensen van de patiënt en zijn familie onder de Wvggz', voordracht symposium 'Wet verplichte GGZ - wat verandert er voor u?', SCEM, Hilversum, 23 november 2017

E. Plomp, 'Zorg en veiligheid in de Wet verplichte GGZ en de Wet forensische zorg', voordracht symposium 'Wet verplichte GGZ - wat verandert er voor u?', SCEM, Hilversum, 23 november 2017

E. Plomp, 'Tuchtrecht voor psychiaters, psychologen en verpleegkundig specialisten', voordracht Studiemiddag Specialistische Opleidingen GGNet, Zutphen, 25 augustus 2017

E. Plomp, 'Wilsbekwaamheid en dwang binnen de verslavingszorg', voordracht Brijder Studiedag voor artsen, Haarlem, 15 juni 2017

E. Plomp, Annotatie bij uitspraak Rechtbank Oost-Brabant 3 november 2016 (afwijzing voorlopige machtiging bij patiënt met antisociale persoonlijkheidsstoornis wegens ontbreken proportionaliteit en doelmatigheid), Jurisprudentie Verplichte GGZ 2017/20, afl. 2

 

2016:

E. Plomp, 'De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: een aanwinst voor de zorgsector?', voordracht Jaarvergadering Vereeniging 'Handelsrecht', Amsterdam, 8 december 2016

E. Plomp, 'De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: een aanwinst voor de zorgsector?', in: Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, mede in de semi-publieke en non-profit-sector, Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen, Preadvies van de Vereeniging 'Handelsrecht' 2016, Zutphen: Uitgeverij Paris 2016, p. 105-147

J.M. Blanco Fernández, J.B. Huizink, H.J. de Kluiver, C.H.C Overes, E. Plomp & B.C.M. Waaijer, 'Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, mede in de semi-publieke en non-profit-sector. Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen', Preadvies van de Vereeniging 'Handelsrecht' 2016, Zutphen: Uitgeverij Paris 2016

E. Plomp, 'Regiebehandelaarschap in de praktijk', voordracht voor zorgprofessionals van Vincent van Gogh, Venray, 14 november 2016

E. Plomp, 'Juridische en organisatorische dilemma's bij de implementatie van het kwaliteitsstatuut', voordracht symposium 'Van hoofdbehandelaar naar regiebehandelaar', SCEM, Utrecht, 7 oktober 2016

E. Plomp, organisator en dagvoorzitter, symposium 'Van hoofdbehandelaar naar regiebehandelaar', SCEM, Utrecht, 7 oktober 2016

E. Plomp, 'Regiebehandelaarschap in de praktijk', voordracht symposium Breinweek, Vincent van Gogh, Venray, 3 oktober 2016

E. Plomp, 'Van hoofdbehandelaar naar regiebehandelaar', voordracht refereeravond Altrecht, Zeist, 20 september 2016

E. Plomp, Annotatie bij uitspraak Rechtbank Den Haag 5 oktober 2015 (beperking bezoekrecht bij personen met een indicatie als bedoeld in artikel 60 Wet Bopz & toepassing Bopz-klachtrecht), Jurisprudentie Verplichte GGZ 2016/9, afl. 2, p. 65-75

E. Plomp, 'Model kwaliteitsstatuut ggz vastgesteld. Wat betekent dit voor u?', tijdschrift De Psychiater 2016(3), p. 14-16

E. Plomp, ‘Regiebehandelaarschap: een panacee?’, Workshop Voorjaarscongres Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Maastricht, 31 maart 2016

E. Plomp, ‘De Wet BOPZ en de wetsvoorstellen Verplichte GGZ en Zorg en Dwang’, Cursus gezondheidsrecht (capita selecta). Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg, Julius Academy, Utrecht, 8 maart 2016

E. Plomp & K. Goethals, ‘Psychiatrie en recht’, in: M.W. Hengeveld, A.J.L.M. van Balkom, C. van Heeringen & B.G.C. Sabbe (red.), Leerboek psychiatrie, Utrecht: De Tijdstroom 2016, p. 687-697

 

2015:

E. Plomp, Annotatie bij uitspraak Rechtbank Amsterdam 24 december 2014, uitspraak Rechtbank Noord-Holland 29 januari 2015 en uitspraak Rechtbank Noord-Nederland 31 juli 2015 (hoorplicht ex artikel 8 lid 1 Wet Bopz), Jurisprudentie Verplichte GGZ 2015/42-44, afl. 4, p. 288-299

E. Plomp, ‘Publiekrechtelijke waarborgen en extern toezicht op zorgondernemingen met verschillende financieringsmodellen’, in: B. Berden, L. Houwen & S. Stevens (red.), Financiering van zorginstellingen, Deventer: Vakmedianet 2015, p. 283-298

E. Plomp, ‘De Wet BOPZ en de wetsvoorstellen Verplichte GGZ en Zorg en Dwang’, Cursus gezondheidsrecht (capita selecta). Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg, Julius Academy, Utrecht, 6 oktober 2015

E. Plomp, ‘Van hoofdbehandelaar naar regiebehandelaar en kwaliteitsstatuut in de GGZ’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2015/7, p. 512-528

E. Plomp, ‘Wat is professionele zorg?’, voordracht Faculteitsdag Toekomst van de zorg, zorg om de toekomst?, Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, Universiteit Utrecht, 13 juni 2015

E. Plomp, ‘De introductie van ziekenhuizen met winstoogmerk’, voordracht Jaarvergadering Vereniging voor Gezondheidsrecht, Driebergen, 24 april 2015

E. Plomp, ‘De introductie van ziekenhuizen met winstoogmerk’, in: Op weg naar 10 jaar nieuw zorgstelsel. Terug- en vooruitblik (preadvies Vereniging voor Gezondheidsrecht 2015), Den Haag: Sdu Uitgevers 2015, p. 129-168

E. Steyger, J.J. Rijken, M.F. Vermaat, E. Plomp & T.A.M. van den Ende, Op weg naar 10 jaar nieuw zorgstelsel. Terug- en vooruitblik (preadvies Vereniging voor Gezondheidsrecht 2015), Den Haag: Sdu Uitgevers 2015

 

2014:

E. Plomp, ‘Wijzigingen in het zorgstelsel per 1 januari 2015’, PAO Actualiteitencursus gezondheidsrecht, Universiteit Leiden, 2 december 2014

E. Plomp, ‘Kanttekeningen bij het wetsvoorstel vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg’, Ondernemingsrecht 2014/146, p. 743-754

E. Plomp, Annotatie bij uitspraak Regionaal Tuchtcollege Eindhoven 24 maart 2014, nr. 13166b (klacht ex art. 65 Wet BIG aangaande opheffing inbewaringstelling en ontslag; GHB-verslaving; taak en verantwoordelijkheid (waarnemend) geneesheer-directeur), Jurisprudentie Verplichte GGZ 2014/31, afl. 3

E. Plomp, ‘Wetsvoorstel Verplichte GGZ en Wetsvoorstel Zorg en Dwang’, Studiemiddag gezondheidsrecht (PAO-cursus), Julius Academy, Utrecht, 20 mei 2014

R. Bal, K. Grit, E. Plomp, A.C. de Die, R. Friele & J. Legemaate, ‘Vertrouwen in toezicht’, Nieuwsblad Rotterdams Gezondheidsrecht Dispuut 2014(5), p. 10-19

E. Plomp, voordracht ‘Private investeringen in de zorg’, Seminar Mededinging, regulering en private investeringen in de zorg, Freshfields Bruckhaus Deringer, Amsterdam, 5 maart 2014

E. Plomp, ‘De Wet BOPZ en de wetsvoorstellen Verplichte GGZ en Zorg en Dwang’ (gastcollege), Cursus gezondheidsrecht (capita selecta). Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg, Julius Academy, Utrecht, 4 februari 2014

E. Plomp, ‘Winst in de zorg’, Gastcollege Advanced Health Law, Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, 23 januari 2014

E. Plomp, Annotatie bij uitspraak Klachtencommissie GGNet 18 augustus 2013 (klacht ex art. 41 Wet Bopz; vrijheidsbeperking; controle op doen en laten ter voorkoming van zwangerschap; anticonceptie als voorwaarde bij voorwaardelijk ontslag), Jurisprudentie Verplichte GGZ 2014/9, afl. 1, p. 72-79

J. Legemaate, E. Plomp, A.C. de Die, K. Grit, R. Friele & R. Bal, ‘Pleidooi voor een Wet toezicht kwaliteit zorgsector’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2014(38)2, p. 94-106

 

2013:

E. Plomp, ‘Winstuitkering ziekenhuizen komt eraan. Wetsvoorstel winstuitkering biedt kansen voor zorgaanbieder en medisch specialist’, Medisch Contact 2013(50), p. 2660-2663

J. Legemaate, K. Grit, E. Plomp, A.C. de Die, H. van de Bovenkamp, T. Broer, R. Bouwman, M. Bomhoff, R. Friele & R. Bal, Thematische wetsevaluatie Bestuursrechtelijk toezicht op de kwaliteit van zorg, Den Haag: ZonMw 2013

E. Plomp, F.T. Schut & M. Varkevisser, ‘Wetsvoorstel winstuitkering behoeft verbetering’, Zorgvisie magazine, oktober 2013, p. 8

E. Plomp, ‘Het voorgestelde verbod op verticale integratie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2013, 37(6), p. 508-520

J.A. Godschalx-Dekker, E. Plomp, C.H. Vinkers & C.M.M. Vleugels, ‘Psychiater bij uitstek hoofdbehandelaar gespecialiseerde GGZ’, PsychoPraktijk 2013(6), p. 26-27

E. Plomp*, P. Smit*, H.A.M. Neumann, H.B. Thio, ‘The influence of the location of the lesion on the absolute risk of the development of skin cancer in a patient with actinic keratosis’, Journal of the European Academy of Dermatology & Venereology 2013(27), p. 667-671 (published online 12 Oct 2012) [*contributed equally]

E. Plomp, F.T. Schut & M. Varkevisser, ‘Winstuitkering bij ziekenhuiszorg’, Economisch Statistische Berichten 2013, 98(4667), p. 508-511

E. Plomp, E.R. de Graeff-Meeder & E.M. van de Putte, ‘Noodzaak tot expertise centra. Overzicht van de juridische en medische mogelijkheden voor behandeling in een complexe casus van kindermishandeling’, in: E.M. van de Putte, I.M.A. Lukkassen, I.M.B. Russel & A.H. Teeuw (red.), Medisch handboek kindermishandeling, Houten: Bohn Stafleu van Loghum 2013, p. 519-529

E.M. van de Putte, W.L.J.M. Duijst, M. Düwell, E. Plomp & E.R. de Graeff-Meeder, ‘Weigeren medische behandeling’, in: E.M. van de Putte, I.M.A. Lukkassen, I.M.B. Russel & A.H. Teeuw (red.), Medisch handboek kindermishandeling, Houten: Bohn Stafleu van Loghum 2013, p. 253-270

E. Plomp & F.A.M. Kortmann, voordracht ‘De Wet BOPZ nu en in de toekomst, vanuit het recht en vanuit de hulpverlening’, Cursus gezondheidsrecht (capita selecta). Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg, Julius Academy, Utrecht, 1 oktober 2013

E. Plomp, voordracht ‘Wetsvoorstel winstuitkering: reden tot aanpassing van de Zorgbrede Governancecode?’, refereerbijeenkomst juristenoverleg Brancheorganisaties Zorg, Utrecht, 2 september 2013

R. Notten, ‘Steeds de grens verleggen’, interview Arts en Auto, september 2013

J.A. Godschalx-Dekker, E. Plomp, C.H. Vinkers & C.M.M. Vleugels, ‘Leg hoofdbehandelaarschap bij de psychiater. Regie in gespecialiseerde ggz hoort exclusief bij medisch specialist’, Medisch Contact 27 juni 2013, p. 1448-1450

E. Plomp & M. Varkevisser, ‘Politiek moet mogelijkheden voor uitkering winst bij ziekenhuizen niet onnodig beperken. Specifieke voorwaarden zijn nodig in verband met publieke belangen, maar wel met mate’, Het Financieele Dagblad 8 mei 2013

E. Plomp, voordracht ‘Marktwerking in de zorg’, Altrecht GGZ, Utrecht 21 maart 2013

 

2012:

E. Plomp, ‘Wetsvoorstel voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2012, 36(7), p. 548-563

E. Plomp, ‘Verbod op winstuitkering door aanbieders van medisch-specialistische zorg op gespannen voet met Europees recht’, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2012(6), p. 202-210

E. Plomp, ‘Winst in de zorg’, samenvatting proefschrift in rubriek ‘Promoties’, Nederlands Juristenblad 2012(3), p. 246-247

E. Plomp, voordracht ‘Winstuitkering in de zorg: de actuele stand van zaken’, Congres De medisch specialist als aandeelhouder van het ziekenhuis, waarom en hoe?, Meeting2inspire, Apeldoorn 15 november 2012

E. Plomp, voordracht ‘Juridische aspecten van winstuitkering door zorginstellingen’, Symposium lustrum FBMG, Erasmus Universiteit Rotterdam 22 mei 2012

E. Plomp, ‘Winst in de zorg: noodzakelijk of niet?’, interview Medical Insights, mei 2012, p. 2-3

E. Plomp, bijdrage aan ‘Rondetafelgesprek met de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport’, Kamerstukken II 2011/12, 33 168, nr. 6, Tweede Kamer der Staten-Generaal, 13 april 2012

A. Bouwman-Sie, ‘Winst van zorginstelling goed voor nieuwe bouwprojecten’, interview Cobouw 2012(49), 16 maart 2012

A. Reerink & F. Weeda, 'Aandeelhouders krijgen het voor het zeggen in de zorg', interview NRC Handelsblad, 8 februari 2012

 

2011:

E. Plomp, Winst in de zorg. Juridische aspecten van winstuitkering door zorginstellingen (dissertatie Universiteit van Amsterdam), Den Haag: Sdu Uitgevers 2011

C. van Aartsen, ‘Winstuitkering is aantrekkelijk alternatief. 6 vragen aan Emke Plomp’, interview Zorgvisie 2011(41), nr. 51/52, 23 december 2011

 

Voor 2011:

E. Plomp, ‘Winstuitkering door zorginstellingen’, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2009, 33(7):517-530

E. Plomp, H. van Engeland & S. Durston, ‘Understanding genes, environment and their interaction in attention-deficit hyperactivity disorder: Is there a role for neuroimaging?’, Neuroscience 2009, 164(1):230-240

E. Plomp & E. van Daalen, ‘Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit’, in: Psychiatrische stoornissen. Reeks Kinderen en adolescenten – problemen en risicosituaties, deel 1, Houten: Bohn Stafleu van Loghum 2009, p. 166-189

E. Plomp et al., Psychiatrische stoornissen. Reeks Kinderen en adolescenten – problemen en risicosituaties, deel 1, Houten: Bohn Stafleu van Loghum 2009

E. Plomp et al., Recept voor morgen. Een frisse blik op betere zorg voor chronisch zieken (eindrapport), Amsterdam: Stichting De Nationale DenkTank 2006

N.J. de Mol, E. Plomp, M.J. Fischer & R. Ruijtenbeek, ‘Kinetic analysis of the mass transport limited interaction between the tyrosine kinase lck SH2 domain and a phosphorylated peptide studied by a cuvette-based surface plasmon resonance instrument’, Analytical Biochemistry 2000, 279(1):61-70

 

Publicaties zijn eventueel op te vragen via info@psycholex.nl.

Zie ook https://www.researchgate.net/profile/Emke-Plomp voor open access publicaties.